Khóa luận
621.815 L 566 R
Thiết kế máy rang hạt điều năng suất 20 kg/giờ /
DDC 621.815
Tác giả CN Lưu Trịnh Trường Riêng
Nhan đề Thiết kế máy rang hạt điều năng suất 20 kg/giờ / Lưu Trịnh Trường Riêng; Nguyễn Hữu Thật: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 73 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế máy
Thuật ngữ chủ đề Máy rang (thực phẩm)-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Thật: GVHD
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101081
00215
004207609BB-AD69-41F1-BC40-6080E5959B87
005201901071655
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190107165541|zvanpth
082 |a621.815|bL 566 R
100 |aLưu Trịnh Trường Riêng
245 |aThiết kế máy rang hạt điều năng suất 20 kg/giờ / |cLưu Trịnh Trường Riêng; Nguyễn Hữu Thật: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a73 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
650 |aThiết kế máy
650 |aMáy rang (thực phẩm)|xThiết kế
700 |aNguyễn Hữu Thật: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét