Sách tiếng Việt
634.972 C 126
Cây gỗ rừng Việt Nam. T3 /
DDC 634.972
Nhan đề Cây gỗ rừng Việt Nam. T3 / Bộ Lâm nghiệp. Viện điều tra quy hoạch rừng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 1980
Mô tả vật lý 229 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Rừng - Thực vật
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000002013
000 00000nam a2200000 4500
00110008
00211
0049789F776-DD2C-4F11-B6D7-7B31CD9C1700
005201411110951
008130110s1980 vm| vie
0091 0
039|a20141111095121|bngavt|c20030814|dthanhntk|y20030812|zluotbth
082 |a634.972|bC 126
245 |aCây gỗ rừng Việt Nam. T3 / |cBộ Lâm nghiệp. Viện điều tra quy hoạch rừng
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c1980
300 |a229 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aRừng - Thực vật
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000002013
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/caygorungvietnam_bolamnghiep/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b3|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000002013 Kho đọc Sinh viên 634.972 C 126 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét