Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Excel kế toán và Access kế toán / Nguyễn Thế Hưng
Tp. Hồ Chí Minh : Trường ĐH Kinh tế TP HCM, 2006
141 tr. ; 24cm
Nguyễn Thế Hưng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Excel ứng dụng phân tích hoạt động kinh doanh và tài chính kế toán / Đinh Thế Hiển
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
346 tr. ; 27 cm
Đinh Thế Hiển

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Giáo trình Kế toán máy : Dùng cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Trần Thị Song Minh
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
183 tr. ; 21 cm
Trần Thị Song Minh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
Hệ thống thông tin kế toán / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2007
373 tr. ; 24 cm
Thiều Thị Tâm

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:304) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

5
Hệ thống thông tin kế toán : Lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Thế Hưng
Hà Nội : Thống kê, 2006, 2008
334 tr. : minh họa ; 24 cm
Nguyễn Thế Hưng

Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:1050) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:70)

       1  2  3  4 of 4