Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Lê Minh Trung, Phạm Hữu Trí, Trần Tiến An
Tp. Hồ Chí Minh, 1994
203 tr. ; 19 cm
Lê Minh Trung

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:72) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Trung Trực
TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 1992, 1994
529 tr. ; 20 cm.
Nguyễn Trung Trực

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:111) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cấu trúc dữ liệu phân tích thuật toán và phát triển phần mềm / Hồ Thuần (chủ biên)
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, .
295 tr.
Hồ Thuần

Tài liệu số:1

4
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1993
268 tr. ; 20 cm.
Đỗ Xuân Lôi

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, Thống kê, 1995, 1999
349 tr. ; 20 cm.
Đỗ Xuân Lôi

Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:350) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

       1  2  3  4 of 4