Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth
London ; Philadelphia ; New Delhi : Kogan Page, 2016
III, 324 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Kingsnorth, Simon

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1

2
Marketing plans for services : a complete guide / Malcolm McDonald, Pennie Frow and Adrian Payne.
Chichester, West Sussex, UK ; John Wiley, 2011.
xv, 495 p. : ill. ; 25 cm.
McDonald, Malcolm.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Nghiên cứu thị trường / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2007
322 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đình Thọ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:264) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:98)

4
Nguyên lý tiếp thị / Philip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân và những người khác dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
778 tr. ; 27 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:163) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:177)

5
Quản trị marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller; Lại Hồng Vân, Vũ Hoàng Anh, Mai Bích Ngọc dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
755 tr. : Minh họa ; 27 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:60) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

       1  2 of 2