Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
C programming language / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie [The ]
Englewood Cliffs, N.J. : prentice Hall, c1998
261 p. ; 24 cm.
Kernighan, Brian W.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
C++ programming Language / Bjarne Stroustrup [The ]
Reading, Mass. : Addison-Wesley, 2000
x, 1020˞ ˤp. ; 25 cm.
Stroustrup, Bjarne

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình lập trình C / C++ trên Linux /
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
270 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trí Thành

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

4
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C /C++ / Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên) và các tác giả khác
H. : Thông tin và Truyền thông, 2011
190 tr. ; 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C : (Dùng trong các trường THCN) / Lê Văn Huỳnh
Hà Nội : Hà Nội, 2007
294 tr.
Lê Văn Huỳnh

Tài liệu số:1

       1  2  3 of 3