Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, 2006
407 tr. ; 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:72) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Marketing căn bản : Dành cho sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng khối kinh tế / Trần Minh Đạo và những người khác.
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
299 tr. ; 24 cm
Trần Minh Đạo

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:221) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:88)

3
Marketing căn bản / Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh và những người khác
Hà Nội : Lao động, 2007
235 tr. ; 21 cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:786) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:96)

4
Marketing sản phẩm công nghệ sinh học / Lê Phương Chung
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012, 2015,2019
127 tr. ( Cập nhật 2019)
Lê Phương Chung

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:90)

5
Nguyên lý tiếp thị / Philip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân và những người khác dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
778 tr. ; 27 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:163) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:177)

       1  2 of 2