Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tường
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2015

Nguyễn Văn Tường

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:181)

2
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học : Dùng cho sinh viên khối ngành Xã hội nhân văn / Lê Văn Hảo
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2014, 2015
48 tr.
Lê Văn Hảo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:90)

3
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học/ Trần Thị Minh Khánh
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2016
50 tr.
Trần Thị Minh Khánh

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:67)

4
Cross-cultural research methods / by Carol R. Ember and Melvin Ember.
Lanham : Altamira Press, c2009.
viii, 228 p. : ill. ; 23 cm.
Ember, Carol R.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Dissertation research and writing for construction students / Dr. S.G. Naoum.
Oxford ; Butterworth-Heinemann, 2007.
xi, 209 p. : ill. ; 24 cm.
Naoum, S. G.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1  2  3 of 3