Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Advanced direct injection combustion engine technologies and development : Volume 1: Gasoline and gas engines / Hua Zhao
Boca Raton : CRC Press ; Oxford : Woodhead Pub, 2010
298 p. : ill. (some col.) ; 24 cm
Zhao, Hua

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Bài giảng Động cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc, Nguyễn Thái Vũ
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
131 tr.
Phùng Minh Lộc

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

3
Bài giảng Động cơ đốt trong 1 / Lê Bá Khang
Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2011
182 tr.
Lê Bá Khang

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

4
Cấu tạo và sửa chữa động cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc
Trường Đại học Nha Trang
291 tr
Phùng Minh Lộc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:59)

5
Diesel engine system design / by Qianfan Xin.
Oxford ; Woodhead, 2011.
xlv, 1038 p. : ill.
Xin, Qianfan.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12