Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương (Babylonia areolata, Link 1807) / Nguyễn Thị Xuân Thu
Hà Nội : Nông nghiệp, 2002
54 tr. : Ảnh màu ; 21 cm
Nguyễn Thị Xuân Thu

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:115) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:55)

2
Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm / Ngô Anh Tuấn
Tp. Hồ Chí Minh : Nông Nghiệp, 2012
238 tr. : Minh họa ; 24 cm
Ngô Anh Tuấn

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:179) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
233 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:817) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

4
Quản lý sức khỏe tôm trong ao nuôi / P. Chanratchakool và những người khác; Nguyễn Anh Tuấn cùng những người khác dịch
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 1995
185 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

5
Sinh học và kỹ thuật nuôi Cá Chẽm / Nguyễn Thanh Phương dịch
Hà Nội : Nông Nghiệp, 1994
77 tr. ; 27 cm
Nguyễn Thanh Phương

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:245) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

       1 of 1