Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Aquaculture : Principles and practices / T. V. R Pillay, M. N. Kutty
USA : Blackwell, 2005
624 p. : ill, ; 25 cm
Pillay, T. V. R.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển / Ngô Văn Mạnh
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2008
52 tr.
Ngô Văn Mạnh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:61)

3
Bài giảng kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm / Vũ Trọng Đại
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2010
171 tr
Vũ Trọng Đại

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)

4
Bài giảng Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Đình Trung
Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2011
135 tr.
Nguyễn Đình Trung

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:67)

5
Biotechnology and genetics in fisheries and aquaculture / A. R. Beaumont, K. Hoare
USA : Blackwell Science, 2003
158 p. : ill ; 24 cm
Beaumont, A. R.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5 of 5