Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế biến surimi và các sản phẩm thủy sản gốc surimi / Sumpeno Putro; Người dịch: Đỗ Kim Cương, Nguyễn Thị Hồng Ánh
Hà Nội : Nông nghiệp, 1999
23 tr. : minh họa ; 27 cm
Putro, Sumpeno

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:243) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:52)

2
Khoa học - Công nghệ surimi và sản phẩm mô phỏng / Trần Thị Luyến và các tác giả khác
Hà Nội : Nông nghiệp, 2010
211 tr. ; 27 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:413) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:192)

3
Marine nutraceuticals and functional foods / edited by Colin Barrow, Fereidoon Shahidi.
Boca Raton : CRC Press, c2008.
xii, 494 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)4
Sản xuất các sản phẩm Tôm - Surimi giá trị gia tăng / Flor F. Abella và những người khác; Nguyễn Hồng Ánh, Huỳnh Lê Tâm dịch
Hà Nội : Nông nghiệp, 2000
56 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:165) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

5
Starch in food : structure, function and applications / edited by Ann-Charlotte Eliasson.
Cambridge, England : Woodhead Pub. ; 2004.
xvi, 605 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

       1  2 of 2