Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Trường Đại học Nha Trang, 2011,2015
65 tr
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:108)

2
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008, 2012
321 tr., 379 tr. ; 27 cm
Trần Quang Khánh

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:27) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:98)

3
Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp / Hoàng Trí
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
305 tr. : minh họa ; 24 cm
Hoàng Trí

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:61) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động / Hoàng Xuân Nguyên (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
327 tr. ; 27 cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:243) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động / Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
307 tr. : minh họa ; 24 cm
Đỗ Thị Ngọc Khánh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:41)

       1  2 of 2