Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Baked products : science, technology and practice / Stanley P. Cauvain and Linda S. Young.
Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2006.
xii, 228 p. : ill. ; 25 cm.
Cauvain, Stanley P.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
2
Biscuit, cracker and cookie recipes for the food industry / Duncan Manley
Boca Raton : CRC Press, 2001
200 p. : ảnh ; 22cm
Manley, Duncan

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

3
Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm / Lê Ngọc Thụy
Hà Nội : Bách Khoa, 2009
138 tr ; 27 cm
Lê Ngọc Thụy

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:155) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:124)

4
Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm / Lưu Duẩn và những người khác; Chủ biên: Lê Bạch Tuyết
Hà Nội : Giáo dục, 1994, 1996
360 tr. ; 27 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:284) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:45)

5
Công nghệ sản xuất bánh kẹo / Nguyễn Thị Hằng
Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2018
284 tr : minh họa
Nguyễn Thị Hằng

Tài liệu số:1

       1  2 of 2