Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghệ thuật lãnh đạo / Lê Ngọc Hương
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
96 tr. : minh họa
Lê Ngọc Hương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

2
Nghệ thuật lãnh đạo / Ninh Thị Kim Anh
Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2011
93 tr.
Ninh Thị Kim Anh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:36)

3
Nghệ thuật lãnh đạo / Quách Thị Khánh Ngọc
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
146 tr.
Quách Thị Khánh Ngọc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:26)

       1 of 1