Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực : Tập 1: Bảo quản lương thực / Trần Thị Thu Trà
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2010
488 tr. ; 24 cm
Trần Thị Thu Trà

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:156) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:111)

2
Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực / Trần Như Khuyên
Hà Nội : NXB Hà Nội, 2007
226 tr. ;
Trần Như Khuyên

Tài liệu số:1

3
Giáo trình máy và thiết bị chế biến lương thực / Tôn Thất Minh
Hà Nội : Bách Khoa, 2010
271 tr. ; 27 cm
Tôn Thất Minh

Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:180) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:105)

4
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
370 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)

5
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 2 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
284 tr. ; 27 cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:480) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

       1 of 1