Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng kỹ thuật giống và nuôi giáp xác / Trần Văn Dũng, Lục Minh Diệp
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2010
647 tr
Trần Văn Dũng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:83)

2
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
233 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:817) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

3
Phân lập và nuôi thử nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 10 L bằng tảo / Nguyễn Quang Tiến; GVHD: Cái Ngọc Bảo Anh
Nha Trang : Đại học Thủy Sản, 2004
36 tr. ; 27 cm
Nguyễn Quang Tiến

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Sổ tay nuôi một số đối tượng thủy sản nước mặn / Nguyễn Khắc Hường biên dịch
Hà Nội : Nông Nghiệp, 2006
338 tr. : ảnh màu ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:45) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1