Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống : Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa / Lê Văn Việt Mẫn
Tp.HCM : Nxb.ĐHQG Tp. HCM, 2004
296 tr. ; 24 cm
Lê Văn Việt Mẫn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:143) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm / Lê Thị Tưởng
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
201tr
Lê Thị Tưởng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:81)

3
Công nghệ sản xuất thịt, cá , trứng sữa và dầu mỡ / Lê Thị Tưởng
Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2018
28 tr : minh họa
Lê Thị Tưởng

Tài liệu số:1

4
Dairy Processing Handbook / Gösta Bylund
Sweden : Tetra Pak, 1995
442 p.
Bylund, Göran.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa / Lâm Xuân Thanh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
196 tr : minh họa ; 24 cm
Lâm Xuân Thanh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:454) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:95)

       1  2 of 2