Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10 phút tự học Tiếng Anh mỗi ngày / Nguyễn Thu Huyền (chủ biên)
H. : Đại học Quốc gia, 2017
317 tr. ; 21 cm
Nguyễn Thu Huyền

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7)

2
150 bài luận tiếng Anh hay nhất / Đại Lợi, Hương Giang (chủ biên)
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
411 tr. ; 24 cm
Đại Lợi

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:115) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

3
180 đề tài nói Tiếng Anh / Lê Văn Sự
Tp. HCM : Giao thông vận tải, 2006
263 tr. ; 21 cm
Lê Văn Sự
Đặc điểm:
- Bao quát nhiều chủ đề
- Gồm 3 cấp độ A, B, C.
- Mỗi cấp độ có 60 đề tài

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:44) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
240 chuyện vui Anh- Việt : Tập 1 / Trần Mạnh Tường
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2012
247 tr. ; 21 cm
Trần Mạnh Tường

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:36)

5
360 động từ bất quy tắc và câu bị động - trực tiếp - gián tiếp trong tiếng Anh : Tài liệu thiết thực cho Học sinh - Sinh viên - Người học tiếng Anh / Nguyễn Thu Huyền (chủ biên); Mỹ Hương hiệu đính
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
279 tr. ; 21 cm
Nguyễn Thu Huyền

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18