Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ chế biến lạnh thủy sản / Lê Hoàng Phượng
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
48 tr.
Lê Hoàng Phượng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:64)

2
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
254 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:871) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:206)

3
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
375 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:473) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:160)

4
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
Hà Nội : Nông nghiệp, 1990
236 tr. ; 21 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:634) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:76)

5
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 2 : Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
Hà Nội : Nông nghiệp, 1990
409 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:624) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:89)

       1  2  3  4 of 4