Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation / Patrick Dunleavy.
New York : Palgrave Macmillan, 2003
312 p.
Dunleavy, Patrick

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học : Dùng cho sinh viên khai thác / Phạm Văn Thông
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2017
95 tr.
Phạm Văn Thông

Tài liệu số:1

3
Contrastive analysis in language : identifying linguistic units of comparison / edited by Dominique Willems . . . [et al.]
New York : Palgrave Macmillan, 2003
289 p.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Nguyễn Đình Thọ
Hà Nội : Tài chính, 2014
644 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đình Thọ

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

5
How to write a sucessful science thesis : The concise guide for students / William E.Russey, Hán Friedrich Ebel, Claus Bliefert
Wiley, 2006
204 p.
Russey, William E.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2  3  4 of 4