Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Advances in deep-fat frying of foods / edited by Serpil Sahin, Servet Gülüm Sumnu./
Boca Raton : CRC Press, c2009.
xviii, 310 p. : ill. ; 25 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)


2
Advances in food dehydration / edited by Cristina Ratti.
Boca Raton : CRC Press, c2009.
xviii, 467 p. : ill. ; 25 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)3
Advances in food extrusion technology / edited by Medeni Maskan, Aylin Altan.
Boca Raton, FL : CRC Press, 2012
399 p.


Tài liệu số:1

4
Alternatives to conventional food processing / edited by Andrew Proctor.
Cambridge : RSC, c2011.
xv, 481 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Bài giảng công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản truyền thống / Phạm Văn Đạt
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010, 2014
125tr
Phạm Văn Đạt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:118)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11