Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hòa dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
327 tr. ; 15 cm
Maxwell, John C.

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
4
5
Giải mã thuật lãnh đạo / Esther Cameron, Mike Green; Thành Khang, Trung Tín dịch
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013
295 tr. : minh họa ; 21 cm
Cameron, Esther

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3  4  5 of 5