Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hòa dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
327 tr. ; 15 cm
Maxwell, John C.

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
4
Giải mã thuật lãnh đạo / Esther Cameron, Mike Green; Thành Khang, Trung Tín dịch
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013
295 tr. : minh họa ; 21 cm
Cameron, Esther

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Jack Welch và 11 chuẩn mực điều hành của nhà lãnh đạo / Lam Minh
Tp. Hồ Chí Minh : Từ điển bách khoa, 2013
183 tr. ; 21 cm
Lam Minh

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

       1  2  3  4 of 4