Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Ngô Thị Hiên; Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
88 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Ngô Thị Hiên

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

4
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng Thủy sản - Trường hợp huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre / Châu Hữu Trị; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2013
68 tr. : Bảng ; 27 cm
Châu Hữu Trị

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:26)

5
Aquaculture : biology and ecology of cultured species / Gilbert Barnabé
New York ; London : E. Horwood, 1994
1 online resource (xii, 403 p.) : ill
Gilbert Barnabé

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13