Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
150 bí quyết tiếp thị bán hàng : Tập 1 / Nguyễn Đức Lân, Phạm Thị Thoa biên soạn
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
211 tr. ; 21 cm
Nguyễn Đức Lân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
150 bí quyết tiếp thị bán hàng : Tập 2 / Nguyễn Đức Lân, Phạm Thị Thoa biên soạn
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
230 tr. ; 21 cm
Nguyễn Đức Lân

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
150 bí quyết tiếp thị bán hàng. : Tập 3 / Nguyễn Đức Lân, Phạm Thị Thoa biên soạn
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
238 tr. ; 21 cm
Nguyễn Đức Lân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
4
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Terence A. Shimp.
Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning, c2010.
xx, 668 p. : ill. (some col.) ; 29 cm.
Shimp, Terence A.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
Basic marketing research : Building your survey / by Scott M Smith; Gerald S Albaum
Provo, Utah : Qualtrics Labs, Inc., 2013
296 p. : ill. ; 25 cm.
Smith, Scott M.

Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9