Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những Thành Công Lớn Trong Kinh Tế Châu Á / Michael Backman, Lê Minh Luân(Biên Dịch)
Hà Nội : Thanh Niên, 2005
624 tr.
Backman, Michael

Tài liệu số:1

2
3
4
101 cách tăng doanh số / Trần Bá Cừ
Hà nội : Thống kê, 1997
241 tr. ; 19 cm
Trần Bá Cừ

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
101+ ý tưởng tăng doanh số / Dương Cầm, Hà Huyền (Chủ biên) ; Alpha books (biên soạn)
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
199 tr. ; 21 cm
Dương Cầm

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 95