Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nguyên lý tiếp thị / Philip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân và những người khác dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
778 tr. ; 27 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:163) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:177)

       1 of 1