Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tường
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2015

Nguyễn Văn Tường

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:181)

2
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học/ Trần Thị Minh Khánh
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2016
50 tr.
Trần Thị Minh Khánh

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:67)

3
Đánh giá nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
256 tr. : minh họa ; 24 cm
Vũ Cao Đàm

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1