Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Analog-to-digital conversion / Marcel J.M. Pelgrom.
Dordrecht ; Springer, c2010

Pelgrom, Marcel J. M.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Applied numerical methods using MATLAB / Won Young Yang ... [et al.]
Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2005.
xiv, 509 p. : ill. ; 25 cm.
Yang, Wŏn-yŏng,
"Increasingly, scientists and engineers favor MATLAB over conventional programming languages, such as FORTRAN and C when they wish to solve complex problems. This book will enable readers to solve problems without needing to understand all the details of the underlying theory of numerical methods. By providing many examples of the uses of similar functions, it guides them towards the selection of the appropriate MATLAB functions for solving their problem efficiently."--BOOK JACKET.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập và lời giải điện từ học / Yung-kuo Lim; Lê Hoàng Mai, Trần Thị Đức, Đào Khắc An dịch
Hà Nội : Giáo dục, 2008
653 tr. ; 24 cm
Lim, Yung-kuo

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
Bộ sách kỹ thuật thông tin số. T.4 : Thông tin vô tuyến = Digital communication technique. Band 4 : Radio communications / Nguyễn Văn Đức [và nh.ng. khác]
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
217tr.
Nguyễn Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Căn bản mạch logic / Đỗ Thanh Hải
Hà Nội : Thanh niên, 2003
271 tr. ; 29 cm
Đỗ Thanh Hải

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11