Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A geology for engineers / F.G.H. Blyth, M.H. de Freitas.
London : E. Arnold, 1984.
x, 325 p. : ill. ; 25 cm.
Blyth, F. G. H.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Áp lực đất và tường chắn đất / Phan Trường Phiệt
Hà Nội : Xây dựng, 2012
357 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phan Trường Phiệt

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

3
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
392 tr. ; 21 cm
Vũ Công Ngữ

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)

4
Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình / Nguyễn Uyên
Hà Nội : Xây dựng, 2012
343 tr. ; 27 cm
Nguyễn Uyên

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

5
Bí ẩn dưới công trình / Lê Huy Hoàng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1987
115 tr. ; 19 cm
Lê Huy Hoàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9