Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế / Nguyễn Thị Nga
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022

Nguyễn Thị Nga

Tài liệu số:1

2
Cẩm nang rào cản thương mại quốc tế đối với mặt hàng nông lâm thủy sản xuất nhập khẩu của Việt Nam / Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền, Vũ Thúy Hòa
Hà Nội : Tổng hợp Tp.HCM, 2011
393 tr. ; 24 cm
Võ Thanh Thu

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:36) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

3
Global business / Mike W. Peng.
Mason, OH : Cengage Learning/South Western, c2014.
xx, 636 p. : ill., maps ; 29 cm.
Peng, Mike W.,

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:5)

4
International business : competing in the global marketplace / Charles W.L. Hil
New York : McGraw-Hill Irwin, 2013
748 p.
Hill, Charles W. L.

Tài liệu số:1

5
Quản trị kinh doanh quốc tế / Đỗ Thị Thanh Vinh
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2013
164 tr.
Đỗ Thị Thanh Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

       1  2 of 2