Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
392 tr. ; 21 cm
Vũ Công Ngữ

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)

2
Cấu trúc kiến tạo và địa mạo khu vực quần đảo Trường Sa và Tư Chính - Vũng Mây / Phùng Văn Phách (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014
246 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

3
Cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
283 tr. ; 24 cm
Vũ Công Ngữ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Cơ sở địa chất, cơ học đất và nền móng công trình / Nguyễn Uyên
Hà Nội : Xây dựng, 2012
680 tr. ; 27 cm
Nguyễn Uyên

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

5
Đặc điểm xói lở, bồi tụ tại dải ven biển Quảng Nam / Lê Đình Mầu (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014
297 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1  2  3  4 of 4