Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ bảo quản - Chế biến các sản phẩm chăn nuôi và cá / Trần Văn Chương
Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2001
156 tr. ; 21 cm
Trần Văn Chương

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:278) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

2
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa / Lê Thị Liên Thanh, Lê Văn Hoàng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
171 tr. ; 19 cm
Lê Thị Liên Thanh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:142) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:65)

3
Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa / Phan Thị Khánh Vinh
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2013
53 tr.
Phan Thị Khánh Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:122)

4
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
375 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:473) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:160)

5
Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
184 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Cẩn

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:992) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:305)

       1  2 of 2