Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
First class : English for tourism. Student's book / Trish Stott, Roger Holt
New York : Oxford University Press, c2006.
111 p. ; 27 cm
Stott, Trish

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
First class : English for tourism. Workbook / Michael Duckworth
New York : Oxford University Press, c1997.
80p. ; 27 cm
Duckworth, Michael

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Going international : English for toursim. Student's book / Keith Harding
New York : Oxford University Press, c2006.
200p. : ill ; 27 cm
Harding, Keith

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
Going international : English for toursim. Teacher's resource book / Keith Harding
New York : Oxford University Press, c2006.
96 p. ; 27 cm
Harding, Keith

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Going international : English for toursim. Workbook / by Michael Duckworth
New York : Oxford University Press, c2006.
81 p. : ill ; 27 cm
Duckworth, Michael .

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2  3 of 3