Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101+ ý tưởng bán hàng / Thu Hà, Thạch Thảo (chủ biên); Alpha Books (biên soạn)
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
187 tr. ; 21 cm
Thu Hà

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
101+ ý tưởng quản lý thời gian / Thanh Vân, Lan Hương (chủ biên); Alpha Books (biên soạn)
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
190 tr. ; 21 cm
Thanh Vân

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
56 nguyên tắc để thành công : 56 lời khuyên của một CEO thành đạt / Tom Markert, Phạm Thảo Nguyên, N. Khôi Nguyên
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2012
151 tr. ; 21 cm
Markert, Tom

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
99 việc cần làm trước tuổi 30 / Phạm Minh Thuận
Hà Nội : Lao Động, 2017
248 tr. ; 21 cm
Phạm Minh Thuận

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1

5
Biến ước mơ thành hiện thực / Pamala Oslie; Nguyệt Anh biên dịch
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2017
141 tr. ; 21 cm
Oslie, Pamala

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12