Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2010
121 tr. ; 27 cm
Bộ Xây dựng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Hợp tuyển thiết kế đô thị / Đặng Thái Hoàng chủ biên và những người khác
Hà Nội : Xây dựng, 2011
186 tr. ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Bùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Hiệp
Hà Nội : Xây dựng, 2012
108 tr. ; 27 cm
Bùi Khắc Toàn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á : Viễn cảnh Hậu - Hiện đại cấp tiến / William S. W. Lim Wiliiam; Lê Phục Quốc, Trần Khang dịch
Hà Nội : Xây dựng, 2012
307 tr. ; 24 cm
Lim, William S. W.

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Quy hoạch phát triển các Business Park : Mô hình tất yếu cho đô thị hiện đại / Nguyễn Cao Lãnh
Hà Nội : Xây dựng, 2011
155 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Cao Lãnh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2