Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Advances in deep-fat frying of foods / edited by Serpil Sahin, Servet Gülüm Sumnu./
Boca Raton : CRC Press, c2009.
xviii, 310 p. : ill. ; 25 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)


2
Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa / Vũ Duy Đô
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012
131 tr.
Vũ Duy Đô

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:97)

3
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
375 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:473) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:160)

4
Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản truyền thống/ Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2014
257 tr.
Nguyễn Thị Mỹ Hương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:147)

5
Electrotechnologies for extraction from plant foods and biomaterials / Eugène Vorobiev, Nikolai Lebovka, editors/
New York, NY : Springer, c2008.
xi, 281 p. : ill. ; 24 cm.
Vorobiev, Eugène

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3