Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm sú / Nguyễn Trọng Nho, Ngô Anh Tuấn, Tạ Khắc Thường
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 1994
62 tr. ; 27 cm
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:87) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

2
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
233 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Nguyễn Trọng Nho

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:817) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

3
Mô hình nuôi tôm sú đạt hiệu quả cao ở Nam Trung Bộ / Tạ Khắc Thường; GVHD: Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Văn Chung
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 1996
141 tr. : minh họa ; 27 cm
Tạ Khắc Thường
Tài liệu đưa ra những đánh giá hiện trạng nuôi tôm thương phẩm ở khu vực Nam Trung Bộ, tìm hiểu một số đặc điểm chỉ tiêu sinh thái chủ yếu trong các ao nuôi, xác định mức độ quan hệ giữa một số yếu tố sinh thái kỹ thuật với năng suất nuôi tôm và xây dựng mô hình toán bằng tương quan hàm số giữa năng suất nuôi tôm với một số yếu tố sinh thái kỹ thuật có khả năng điều khiển, từ đó xây dựng các giải pháp kỹ thuật khả thi cho nghề nuôi tôm biển tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
       1 of 1