Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo quản lương thực / Mai Lê (chủ biên), Bùi Đức Hợi, Lương Hồng Nga
Hà Nội : Bách khoa - Hà Nội, 2013
231 tr. : Minh họa ; 27 cm
Mai Lê

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)

2
Công nghệ bảo quản lương thực / Mai Lề và các tác giả khác
Hà Nội : KHKT, 2009
200 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:81) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:179)

3
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
370 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)

4
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 2 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
284 tr. ; 27 cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:480) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

       1 of 1