Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Thương mại điện tử / Mai Thị Linh
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
120 tr.
Mai Thị Linh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

2
3
The new strategic brand management : creating and sustaining brand equity long term / Jean-Noël Kapferer.
London ; Philadelphia : Kogan Page, 2008
xv, 560 p. : ill. ; 25 cm.
Kapferer, Jean-Noël.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:3)

4
Vận tải và bảo hiểm hàng hóa ngoại thương / Mai Thị Linh
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
155 tr.
Mai Thị Linh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1 of 1