Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ mạ đặc biệt / Nguyễn Văn Lộc
Hà Nội : Bách khoa, 2012
146 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Nguyễn Văn Lộc

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
Công nghệ sơn / Nguyễn Văn Lộc
Hà nội : Giáo dục, 2008
291 tr. ; 24 cm
Nguyễn Văn Lộc

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Công nghệ sơn / Nguyễn Văn Lộc
H. : Bách Khoa Hà Nội, 2019
951 tr. ; 21 cm
Nguyễn Văn Lộc

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

4
Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Lộc
Hà Nội : Học viện tài chính, 2007
457 tr. ;


Tài liệu số:1

5
Kỹ thuật mạ điện / Nguyễn Văn Lộc
Hà Nội : Giáo dục, 2000
375 tr ; 21cm
Nguyễn Văn Lộc

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3