Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Marketing an introduction 8e / Gary Armstrong ... [et al.].
Harlow, England : Financial Times Prentice Hall, 2009.
614 p
Armstrong, Gary

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Nguyên lý tiếp thị / Philip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân và những người khác dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
778 tr. ; 27 cm
Kotler, Philip

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:163) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:177)

3
Principles of Marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong
Boston : Pearson, 2014
716 p.
Kotler, Philip

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1

4
Principles of Marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris, Nigel Piercy
New York : Pearson Education Limited, 2013
714 p.


Tài liệu số:1

5
Principles of Marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Marc Oliver Opresnik
Pearson, 2017
368 p.
Philip Kotler

Tài liệu số:1

       1  2 of 2