Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Adobe After Effects CS4 và CS5 dành cho người tự học : CAD trong dựng và làm kỹ xảo phim / Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm, Phạm Quang Huy
Tp. HCM : Hồng Đức, 2011
334 tr. ; 24 cm
Đỗ Lê Thuận

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Adobe Photoshop : Đồ họa vi tính, Chương trình xử lý ảnh . Tập 1 / Phạm Quang Huy, Phạm Đức Hiển, Phạm Ngọc Hưng dịch
Hà Nội : Thống Kê, 1995
557 tr. : minh họa ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II / Phạm Quang Huy
Trường Đại học NhaTrang, 2019
311 tr.
Phạm Quang Huy

Tài liệu số:1

5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12