Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ học chất lỏng / Lê Nguyễn Anh Vũ
Trường Đại học Nha Trang
187 tr
Lê Nguyễn Anh Vũ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

2
Fluid mechanics / R. C. Hibbeler.

xx, 901 pages: illustrations; 24 cm
Hibbeler, R. C.

Tài liệu số:3

3
Influence of Aluminum Nanoparticles Additives on the Triobological Properties of Lubricating Oils / Lê Nguyễn Anh Vũ; Jau-Wen Lin: GVHD
Taiwan : National Kaohsiung University, 2016
113 tr. ; 27 cm
Lê Nguyễn Anh Vũ

Đầu mục:1

4
5
Thiết kế đảm bảo gia công và lắp ráp / Nguyễn Văn Tường (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2019
186 tr. ; 24 cm


Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:26)

       1 of 1