Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác : The law of the garbage truck / David J. Pollay
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ chí Minh, 2020
75 tr.
Pollay, David J.

Tài liệu số:1

2
Đi tìm lẽ sống / Viktor E. Frankl
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2020

Frankl, Viktor E.

Tài liệu số:1

3
Khác biệt để bứt phá / Jason Fried và David Heinemeier Hansson; Thanh Thảo - dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019
169 tr.
Fried, Jason

Tài liệu số:1

       1 of 1