Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập và lời giải điện từ học / Yung-kuo Lim; Lê Hoàng Mai, Trần Thị Đức, Đào Khắc An dịch
Hà Nội : Giáo dục, 2008
653 tr. ; 24 cm
Lim, Yung-kuo

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Bài tập và lời giải nhiệt động lực học và vật lý thống kê / Yung-kuo Lim; Nguyễn Đức Bích và những người khác dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2008
401 tr. ; 24 cm
Lim, Yung-kuo

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Problems and solutions on thermodynamics and statistical mechanics / Yung-Kuo Lim
Singapore : World Scientific, 1990
xx, 407 p. : ill
Lim, Yung-Kuo

Tài liệu số:1

       1 of 1