Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Dám thất bại / Billi P. S. Lim, Trần Hạo Nhiên dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
202 tr. ; 21 cm
Lim, Billi P. S.
Gồm những câu chuyện của các danh nhân, nhà khoa học, diễn viên điện ảnh... đã từng thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp nhưng đã cố gắng vươn lên và thành đạt. Bài học kinh nghiệm rút ra từ những thất bại đó
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:56) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

       1 of 1