Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Chí Bền (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Hà Nội, 2010
401 tr. ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo dục, 2004, 2011, 2013
288 tr., 303 tr. : ảnh màu ; 21 cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:182) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

3
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc / Nguyễn Chí Bền (chủ biên), Lê Thị Hoài Phương, Bùi Quang Thành biên soạn
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015
335 tr. ; 21 cm
Nguyễn Chí Bền

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Truyện cười dân gian người Việt : Phần truyện Trạng. Quyển 1 / Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh
Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014
399 tr. ; 21 cm
Nguyễn Chí Bền

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Truyện cười dân gian người Việt : Phần truyện Trạng. Quyển 2 / Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh
Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014
457 tr. ; 21 cm
Nguyễn Chí Bền

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3