Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Khác biệt để bứt phá / Jason Fried và David Heinemeier Hansson; Thanh Thảo - dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019
169 tr.
Fried, Jason

Tài liệu số:1

2
Khác biệt để bứt phá / Jason Fried, David Heinemeier Hansson
Tp Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012
315 tr. ; 21 cm
Fried, Jason

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1