Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Bùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Hiệp
Hà Nội : Xây dựng, 2012
108 tr. ; 27 cm
Bùi Khắc Toàn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Quản lý chất thải rắn đô thị / Cù Huy Đấu, Trần Thị Hường
Hà Nội : Xây Dựng, 2009
268 tr. ; 27 cm
Cù Huy Đấu

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:105) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:84)

3
Quy hoạch vùng / Phạm Kim Giao, Vũ Thị Vinh, Trần Thị Hường
Hà Nội : Xây dựng, 2011
200 tr. ; 27 cm
Phạm Kim Giao

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Xây dựng phương án cổ phần hóa và một số giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa tại xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa / Trần Thị Hường; GVHD: Võ Hoàn Hải
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2005
186 tr. ; 29 cm.
Trần Thị Hường

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1